-->

Returning from the immortal world 1 - 1433 (จบ)

---ADS---เด็กคนหนึ่งถูกรถชน แล้ววิญญาณหลุดไปที่ดินแดนแห่งนิรันดร์ ไปเข้าสิงร่างหลานของผู้นำสำนักหนึ่ง ฝึกตนอยู่หมื่นปีก็เป็นผู้ครองโลกนั้น กำลังจะขึ้นไปเป็นเทพก็โดนเพื่อนกับภรรยาหักหลังรุมฆ่า วิญญาณและความทรงจำเลยกลับมาในร่างเก่าที่โลก เวลาของโลกดินแดนแห่งนิรันดร์ผ่านไปถึงหมื่นปี แต่ที่โลกกลับผ่านไปแค่ปีเดียว
Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now